โพสต์เมื่อวันที่ : 17 พ.ย. 2551
เจ้าของ Blog :
วรวรรณ จันทร์ภูชงค์
[รายละเอียดสมาชิก
อีเมล์ติดต่อ
]
More detail>>
เปิดอ่าน : 40136 / 0 ความเห็น
คะแนนของ BLOG นี้

(48.11% : 37 ผู้โหวต)
 

เรื่องราวดีๆ ที่
..วรวรรณ จันทร์ภูชงค์..
เป็นคนเขียน

การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
สื่อโทรทัศน์
 

[BLOG ใหม่ๆ]
ต้องการขับรถออกนอกประเทศต้องทำอย่างไร
การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน
หน้าฝนเขาค้อก็เที่ยวได้
ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ. จำหน่ายหนังสือโดยตรงและให้บริการจัดพิมพ์หนังสื
ขอเชิญร่วมงาน ‘ด้วยรักและผูกพันธ์แด่ผู่เกษีณอายุ มจพ.’ ประจำปี 2557
 

 

 

หน้าแรก > หมวดหมู่ Blog > การศึกษา > สื่อโทรทัศน์
 
เชิญสมาชิก ร่วมเล่า ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ของท่าน ผ่าน Blog ได้แล้วที่นี่ครับ
ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก เชิญสมัครฟรี!
เพื่อเขียนเรื่องราวกับเราได้ที่นี่
 
 

สื่อโทรทัศน์ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
.....

สื่อโทรทัศน์

สื่อโทรทัศน์


              สื่อโทรทัศน์ มีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมมากมาย สื่อโทรทัศน์เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานที่ทุกเวลาอย่างไม่จำกัดมากกว่าสื่อทุกชนิด เราต้องตระหนักว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อสาธารณะที่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะมีผู้คนและเด็กๆจำนวนมากที่เฝ้าดูสิ่งต่างๆจากโทรทัศน์ และสำหรับเด็กที่ยังมีวิจารณญาณไม่เพียงพอ จึงมักคล้อยตามไปกับภาพที่เห็นว่าเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่ควรทำตาม สื่อโทรทัศน์มิได้เป็นไปเพื่อความบันเทิงภายในบ้านเท่านั้น แต่เราต้องตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ชมโดยเฉพาะเด็กๆ จำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจในแวดวงโทรทัศน์ (ผู้ผลิตรายการ สถานี สปอนเซอร์ ) รวมไปถึงผู้บริโภคสื่อคือ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนในการพิจารณาควบคุมดูแลรายการโทรทัศน์ให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กและร่วมกันหาแนวทางในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ดีๆมีประโยชน์สำหรับเด็ก ก็จะเป็นการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์อย่างชาญฉลาด

ตัวอย่างสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาทางไกลระบบเปิด (Open Distance Education) สำหรับการศึกษานอกโรงเรียนและเป็นการจัดการศึกษาแบบเสริม (Enrichment Programes) สำหรับการศึกษาในระบบโรงเรียนและให้การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งได้กำหนดแนวทางการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
  1.การศึกษานอกโรงเรียน ผู้เรียนเมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว จะได้รับชุดการเรียนด้วยตนเองพร้อมตารางออกอากาศจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโดยผ่านครูประจำกลุ่ม                                   
   2.การเรียนการสอนเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับตารางออกอากาศของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมและเปิดให้นักเรียนได้เรียนกับสื่อโทรทัศน์โดยครูผู้สอนจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมตามการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคมจัดส่งให้
  3.การศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคมจะเผยแพร่ตารางออกอากาศในส่วนของการศึกษาตามอัธยาศัยให้กลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปทราบ โดยเฉพาะที่ห้องสมุดประชาชน วัด หรือสถานที่อื่นในชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะได้รับชมรายการได้ตามอัธยาศัย ในขณะเดียวกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จะผลิตชุดการเรียนเสริมความรู้ตามอัธยาศัยให้กลุ่มเป้าหมายขอรับบริการทั้งให้เปล่าและสมัครเป็นสมาชิก

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
  
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1

แสดงความเห็นต่อ BLOG นี้

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :

รหัสยืนยันข้อความ
<<ใส่รหัสที่มองเห็นด้านซ้ายมือ ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันข้อความของท่าน

หากมองไม่เห็นรหัสกรุณา Refresh เพื่อเรียกรหัสใหม่