โพสต์เมื่อวันที่ : 1 พ.ย. 2553
เจ้าของ Blog :
สุธาสินี บุญประดิษฐ์
[รายละเอียดสมาชิก
อีเมล์ติดต่อ
]
More detail>>
เปิดอ่าน : 5780 / 0 ความเห็น
คะแนนของ BLOG นี้

(53.64% : 22 ผู้โหวต)
 

เรื่องราวดีๆ ที่
..สุธาสินี บุญประดิษฐ์..
เป็นคนเขียน

เชิญร่วมงานปีใหม่กองคลัง
ประกาศ ก.บ.ม. การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงานมห
เปลี่ยนแบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล, คำขอหนังสือรับรองการคนไข้ใน
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย ปรับขึ้นเป็น 20,000 บาท
เว็บไซต์ใหม่ของกองคลัง
 

[BLOG ใหม่ๆ]
ต้องการขับรถออกนอกประเทศต้องทำอย่างไร
การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน
หน้าฝนเขาค้อก็เที่ยวได้
ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ. จำหน่ายหนังสือโดยตรงและให้บริการจัดพิมพ์หนังสื
ขอเชิญร่วมงาน ‘ด้วยรักและผูกพันธ์แด่ผู่เกษีณอายุ มจพ.’ ประจำปี 2557
 

 

 

หน้าแรก > หมวดหมู่ Blog > การศึกษา > เปลี่ยนแบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล, คำขอหนังสือรับรองการคนไข้ใน
 
เชิญสมาชิก ร่วมเล่า ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ของท่าน ผ่าน Blog ได้แล้วที่นี่ครับ
ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก เชิญสมัครฟรี!
เพื่อเขียนเรื่องราวกับเราได้ที่นี่
 
 

เปลี่ยนแบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล, คำขอหนังสือรับรองการคนไข้ใน.....

กรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงแบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน)โดยมีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป ดังนี้

1. ผู้เบิกจะต้องรับรองสิทธิการเบิกของตนเอง  (คณบดี/ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการกอง ไม่ต้องลงนามรับรอง) คงเหลือลงนามผู้อนุมัติ เท่านั้น  ทั้งใบเบิกค่ารักษาพยาบาลและคำขอหนังสือรับรองฯ

2. สามารถเบิกในส่วนที่ขาดจากการประกันภัย

3. ต้องกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร  ที่ต้องการเบิกทุกครั้ง

 

 

สามารถ Download และกรอกแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.oop.kmutnb.ac.th

 
 
 

ไม่มีความเห็น